Merak ettiğiniz soruların cevapları burada.

- Çözünmeden önce kristal halde birbirlerine bağlı olan Na ve Cl atomları su molekülleri tarafından çözünür. Bu yüzden su bir çözücüdür. 0 Gizmoo

- İyonik bileşikler, zıt yüklü iyonların elektrostatik çekim kuvvetiyle birbirlerine bağlanmasıyla oluşur. Sofra tuzundaki artı yüklü sodyum iyonları (Na+) ile eksi yüklü (Cl-) klor iyonları da birbirlerine iyonik bağ ile bağlanır. 0 sutlukawe

- Çözücü ve çözünen maddelerin birbiri içerisinde iyonlarına veya moleküllerine kadar ayrılmasıyla 0 Chocolita

- Su Tuzu çözebilir çünkü su moleküllerinin pozitif kısmı negatif klorür iyonlarını çekerken su moleküllerinin negatif kısmı pozitif sodyum iyonlarını çeker. 0 metinnn